Veel ondernemers zijn zelf hun grootste kostenpost

| Blog

In de huidige financiële wereld kan een stap voorblijven het verschil zijn tussen succes en falen. Tijdens het runnen van jouw onderneming spelen financiën in alle opzichten een enorme rol. Door alle kennis en know-how zelf ‘in huis’ te willen hebben, doen ondernemers zichzelf en hun bottomline tekort. Door die beslissing zijn ze zelf hun grootste kostenpost!

Van salarisadministratie tot maandelijkse rekeningen, financiële diensten zijn van vitaal belang voor elk bedrijf. Dat is ook de reden waarom ondernemers veel geld en tijd besteden aan het trainen van personeel en aannemen van gekwalificeerde boekhouders om deze taken uit te voeren. Het onderhouden van een intern finance team is echter vaak kostbaar en tijdrovend, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen, terwijl die juist extra verstandig met hun middelen om moeten gaan.

In 2016 concludeerde de Kamer van Koophandel in een uitgebreid onderzoek naar de financiële kennis van ondernemers dat de helft van de ondernemers niet goed op de hoogte was van fiscale wetgeving. Maar wat belangrijker is: een nog groter deel gaf toe eigenlijk onvoldoende te weten over de basisprincipes van onder meer de balans en winst- en verliesrekening. En dat kost geld. In het beste geval maakt een ondernemer minder winst dan mogelijk, in het slechtste geval wordt er onnodig verlies gemaakt.

Begin dus eens met deze eenvoudige vragen:

Is mijn bedrijf momenteel winstgevend?
Kan ik cijfermatig onderbouwen waar dat aan ligt?
Welke maatregelen verbeteren het resultaat?
Hoe meet ik de voortgang van mijn beleid?

Die eerste vraag is natuurlijk eenvoudig te beantwoorden. Maar veel ondernemers vinden de vervolgvragen lastiger. Of verwijzen naar hun accountant of financiële afdeling. Eigenlijk kan dat niet. Jij bent eindverantwoordelijk voor het resultaat van je bedrijf. Zorg dat je weet wat de resultaten zijn van alles wat je doet in de onderneming. Als je niet zelf cijfermatig kunt onderbouwen waarom het goed of slecht gaat, dan is er werk aan de winkel.

Zorg dat je de cijfers van je onderneming begrijpt

Zorg dus dat je begrijpt hoe de financiën van jouw bedrijf in elkaar zitten. Welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke impact die hebben. Dat kun je niet overlaten aan een accountant of interne financieel medewerker. Hoe goed zo’n accountant ook is, hij of zij rapporteert voornamelijk over het verleden. Om winst te maken of te vergroten wil je begrijpen hoe de organisatie er actueel voorstaat, zodat je NU beslissingen kunt nemen die je winst vergroten.

Zorg voor heldere cijfers

Iedere onderneming loopt over van cijfers, forecasts en resultaten. Om de juiste koers te varen moeten die niet alleen kloppen, maar ook eenduidig en actueel zijn. Alle cijfers over inkomsten en uitgaven wil je volstrekt helder hebben. Maar ook wat de exacte kosten zijn, hoeveel uren je medewerkers besteden aan welke activiteiten en of die activiteiten omzet genereren. Wat de productiviteit van medewerkers is en waar er kansen liggen.

Vertaal de analyse in acties

Nu de cijfers er zijn en jij weet hoe je ze moet interpreteren, is het tijd voor actiepunten. Wij durven de weddenschap wel aan dat je geld ‘gevonden’ hebt in jouw bedrijf. Dat je niet alleen laaghangend fruit hebt kunnen identificeren, maar dat je ook met meer impact beleid voor de toekomst formuleert.

Hulp nodig?

Als je graag meer grip krijgt op de financiën van jouw onderneming, helpen we je uiteraard graag op weg. Want wij geloven dat rendement start met inzicht en hebben al talloze ondernemers geholpen met het vergroten van hun rendement. Maak dus gerust een vrijblijvende afspraak met één van onze Bottomliners!

Deel dit artikel:

De 5 belangrijkste financiële KPI’s voor iedere MKB’er
5 goede ondernemersvoornemens voor een vliegende start van 2023